دو نمونه از کارام هستش که با V-Ray رندر گرفتم  

 

نظر شما دوست عزیز برام مهمه  

 

پس نظر یادت  نره!!